Monday, February 15, 2010

The First Post: Ang Mga Totoong Mga Pogi!Haha! Eto ang mga totoong pogi ng D'CAMPJENGS! From Top-Bottom, Left-Right: Regina (Nang-nang), Charissa (Aissa), Rotsel (G-Jhen), Arzi, Joan!